برگزاری گردهمائی فصلی کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

به منظور تبادل نظر و انتقال تجربیات، بررسی وضعیت عملکرد کارگزاران، آموزشهای موضوعی و تخصصی، گفتگو چهره به چهره مسئولین شرکت و جهاد کشاورزی با کارگزاران، نشستهای هم اندیشی و کارگاههای آموزشی ویژه کارگزاران هرسه ماه یکبار به صورت مستمر در محل مدیریت شرکت و یا به صورت گردشی در یکی از کارگزاریهای استان برگزار می گردد. که تاکنون 20 فقره، این گردهمائی ها اجرا شده که مورد استقبال کارگزاران و مسئولین مربوطه واقع شده است. در این راستا، بیست و یکمین گردهمائی نیز در تاریخ 18/10/97 در محل مدیریت استان تهران برگزار خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید