تأمین و توزیع ۱۱۵ تن انواع کود شیمیایی شهرستان عسلویه در سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و توزیع ۱۱۵ تن انواع کود شیمیایی تا پایان سال ۹۹ در شهرستان عسلویه خبر داد.

آقای مهندس رضائی بیان کرد: انواع کود ارسال شده، باهماهنگى جهادكشاورزى وتوسط کارگزاری طرف قرارداد بین کشاورزان عزیز توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید