ارسال کود اوره به تعاونی تولید نوروز شهرستان فیروزآباد استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 27 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی تولید نوروز شهرستان فیروزآباد در تاریخ 2 فروردین سال 1400 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید