ارسال کود اوره به کارگزار بخش خصوصی شهرستان زرقان استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 12 تن کود اوره کشاورزی به کارگزار بخش خصوصی شهرستان زرقان در تاریخ 2 فروردین سال 1400 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید