ارسال کود اوره به تعاونی تولید ده خیر سفلی شهرستان داراب استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 15تن کود اوره کشاورزی به تعاونی تولید ده خیر سفلی شهرستان داراب در تاریخ 2 فروردین سال 1400 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید