توزیع انواع کود در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در شهرستان بشرویه در اسفند ماه 99 مقدار 249 تن انواع کود تامین و توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید