کود تحویلی به شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در اسفند سال 99 مقدار 20 تن کود سوپر فسفات تریپل تحویل شهرستان بشرویه شد گفت: کودهای تحویلی به انبار کارگزاران بشرویه در بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید