توزیع کود اوره

ارسال کود اوره در شهرستان خمین – فروردین ماه 1400 استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود  : مقدار 25 تن کود کشاورزی اوره درنیمه اول فروردین ماه  سالجاری به  شهرستان خمین ارسال شده است و  توسط کارگزار  بخش خصوصی آقای بزرگی  براساس سهمیه شهرستانی بین  کشاورزان منطقه توزیع شده است .

سیدعلیرضا موسوی افزود : کود ارسالی از انبارهای استان  به کارگزار تحت پوشش در شهرستان خمین ارسال شده است .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید