مزرعه صادق حسینی للدوینی

بازدید از مزرعه25 هکتاری صادق حسینی للدوینی پیمانکار تکثیر کار گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید عسگری کارشناس واحد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال استان و اخلاقی کارشناس فنی این شرکت از مزرعه25  هکتاری  صادق حسینی للدوینی پیمانکار تکثیری کار گندم این شرکت در  روستای  للدوینگرگان خبرداد

وی تاکید کرد: این بازدید به منظور پایش آفات و بیماری ها  و علف های هرز  و تغذیه گیاهی  مزرعه انجام شد  و مزرعه  از نظر رشد در وضعیت  مطلوبی قرارداشت

 در ادامه افزود:  مصرف سه مرحله کود سرک،  علف کش  و قارچ  کش  فولیکور در زمان مناسب انجام شد  واثر بخشی مصرف  کود  سرک  اوره ،علف کش ، قارچ کش مشاهده گردید و توصیه های فنی در مراحل بعدی  فنولوژی رشد گیاه به پیمانکار داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید