توزیع کود اوره

ارسال و توزیع کود ه اوره توسط کارگزاربخش خصوصی در شهرستان زرندیه ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

ارسال مقدار 173 تن کود اوره از مبادیهای مختلف در نیمه اول فروردین ماه سالجاری ،  به کارگزاران تحت پوشش در شهرستان زرندیه ساوه خبر داد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید