کارگاه سازندگی

بازدید از کارگاه سازندگی ادوات کشاورزی در شهرک صنعتی گنبد در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

  حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان با اعلام  این خبر  افزود: دکتر وفابخش معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، مهندس سلمان زاده مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان گلستان از کارگاه سازندگی ادوات کشاورزی در شهرک صنعتی گنبدکاووس بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید