توزیع کود اوره

تامین و توزیع کود اوره در شهرستان اراک در فروردین ماه 1400 – استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از توزیع 75 تن کود اوره بین کشاورزان در شهرستان اراک و حومه  در فروردین ماه سال جاری از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید