جلسه مدیران

جلسه مدیران سازمان جهاد کشاورزی با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

بازدید و تبریک سال نو  مدیران  محترم زراعت و باغبانی و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  و همچنین گفتگو در  خصوص برنامه ریزی و تخصیص سهمیه کودی شهرستانها در سال جدید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید