توزیع 40 لیتر سم بوتیزان استار در شهرستان مانه و سملقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از توزیع مقدار 40 لیتر سم بوتیزان استار در فروردین ماه سال جاری به کارگزار خصوصی در شهرستان مانه و سملقان جهت توزیع در بین کشاورزان متقاضی، خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید