راهکارهای استفاده حداکثری از سامانه های بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

در راستای سیاستهای راهبردی شرکت و تاکیدات مدیر عامل محترم و معاونت محترم فنی و تولیدی استفاده از تمامی ظرفیت های سامانه های بوجاری مستقر در کلیه استان ها جهت انجام عملیات بوجاری و درآمدزایی شرکت ،مورد تاکید قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید