تامین و توزیع بیش از 8 هزار تن انواع کود جهت کشت بهاره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از تامین و توزیع 8 هزار 175 تن انواع کودهای کشاورزی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از نیمه اسفند ماه سال 99 تا نیمه فروردین 1400 جهت  کشت بهاره کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در استان خراسان شمالی خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد کودهای کشاورزی مورد نیاز در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی تخلیه شده و طبق لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات هر شهرستان بین کشاورزان متقاضی، توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید