جلسه با آزمایشگاه

جلسه در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با مدیر مجتمع آزمایشکاه صفای گنبد وآزمایشگاه همکار موسسه تحقیقات آب وخاک کشور در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای با حضور پانق مدیر مجتمع آزمایشکاه صفای گنبد وآزمایشگاه همکار موسسه تحقیقات آب وخاک کشور ، ادیم رئیس حوزه فنی ومجری طرح ساماندهی کارخانجات کود استان در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان گلستان برگزار شد.

   هزار جریبی مدیر شرکت با بیان مطلب افزود:  مرکز تحقیقات کاربردی  نهاده  های  کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور  در نظر دارددر راستای سیاست های حمایتی  در  سال 1400 هجری  شمسی با آزمایشگاههای کنترل کیفی کود در سطح  استانهای کشور با هدف ایجاد ارتباط مستقیم با آنها  افدام به همکاری نماید.

 وی  اضافه کرد:  قراردا د همکاری  با  آزمایشگاهای کنترل کیفی کود در سطح استان که دارای مجوز تائید صلاحیت از موسسه تحقیقات آب و خاک کشور و سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور می باشند   پس از  بررسی مدارک  و مستندات انها توسط مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی این شرکت  انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید