تقدیر مدیر

تقدیر از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

تقدیر از عملکرد مطلوب مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در جهت پشتبانی از تولید و تامین و توزیع به موقع کود شیمیایی توسط رئیس بنیاد علمی گندم کاران ایران و دبیر  خانه کشاورز استان گلستان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید