بازدید مزارع کشت محصولات پاییزه شهرستان کلاله با حضور دکتر وفابخش معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از بازدید مزارع کشت محصولات پاییزه شهرستان کلاله با حضور دکتر وفابخش معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، مهندس سلمان زاده مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به اتفاق فرماندار شهرستان کلاله به منظور بررسی آخرین وضعیت کشت محصولات خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید