نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار در شهرستان خداآفرین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 1400/1/17 اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود به همراه مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و معاونت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان از روند توزیع کودهای یارانه دار در انبار کارگزاران شهرستان خداآفرین بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن کنترل لیستهای توزیعی، به شکایات مردمی در خصوص توزیع کود نیز رسیدگی بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید