تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

تخلیه هزار و 800 تن کود شیمیایی اوره در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در جهت تأمین به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان همدان، در 16 روز ابتدایی سالجاری، حدود هزار و 800 تن کود شیمیایی اوره، از مبادی کرمانشاه، شیراز، بوشهر و بندر امام خمینی(ره) به مقصد استان همدان حمل و در انبار کارگزاران و عاملین فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.

آقای الیاسی گفت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان مربوطه، کود شیمیایی را در بین کشاورزان منطقه توزیع می کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید