کود شیمیایی

تخلیه هزار و 200 تن کود شیمیایی اوره در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در 16 روز ابتدایی سالجاری، حدود هزار و 200 تن کود شیمیایی اوره، از مبادی به مقصد استان همدان حمل و در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.

آقای الیاسی افزود از مقدار هزار و 200 تن کود شیمیایی اوره ارسالی به انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، مقدار هزار تن بصورت فله و 200 تن بصورت کیسه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید