تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سال 99 توانسته ایم 2000 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی شهرستان چادگان را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید