تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

حمل سه هزار تن کود شیمیایی اوره از مبادی به مقصد استان همدان در 16 روز ابتدایی سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در 16 روز ابتدایی سالجاری، حدود سه هزار تن کود شیمیایی اوره، از مبادی به مقصد استان همدان، حمل و در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و انبار کارگزاران و عاملین فروش شرکت تخلیه شد.

آقای الیاسی افزود از مقدار سه هزار تن کود شیمیایی اوره ارسالی به استان همدان، مقدار هزار تن بصورت فله در انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه و عملیات کیسه گیری آن نیز در حال انجام است و مقدار دو هزار تن الباقی آن نیز بصورت کیسه در انبار سازمانی و انبار کارگزاران تخلیه شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید