انعکاس خبر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در خبرگزاری راسان خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام انعکاس خبر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در خبرگزاری راسان خبر داد.

انعکاس اخبار علاوه بر اطلاع رسانی پیرامون جایگاه رفیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مزیت و کارائی اساسی را در حوزه خبر به دنبال دارد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی توانمند در راستای بخش کشاورزی در بین اذهان و افکار عمومی شناخته شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید