سهم شهرستان خوسف از توزیع کود شیمیایی اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 98 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان خوسف خبر داد.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای تامین شده در اسفند ماه 99 به انبار کارگزاران شهرستان خوسف برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید