تامین کود اوره از مبدا هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از تامین و توزیع 4637 تن کود اوره برای کارگزاران متقاضی از مبادی هرمزگان در سال 99 خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید