جلسه نیاز کودی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
جلسه نیاز کودی زمستانه استان کرمان باحضور معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان ،مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،مدیران زراعت،باغبانی وبازرسی سازمان جهادکشاورزی استان امروز درمحل سازمان جهادکشاورزی برگزارگردید دراین جلسه تاکید گردیدکه پایش بازار کودهای شیمیایی بادقت بیشتری انجام پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید