گزارش نمونه برداری از محموله 200 تنی سولفات پتاسیم استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در تاریخ 08/10/97 از محموله 200 تنی سولفات پتاسیم ( شرکت مروارید ارسباران) در انبار شماره یک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات و مطالعات کاریردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید