برگزاری اولین جلسه الزامات استاندارد ISO/IEC17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی اولین جلسه آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد ISO/IEC17025 را امروز چهارشنبه 5 دی ماه 1397برگزار کرد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی و آمادگی فراگیران با الزامات و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 بود که تعداد 25 نفر از کارشناسان مرکز تحقیقات در این دوره شرکت کردند.

مدرس این دوره آقای مهندس معماری، مدرس رسمی آکادمی توف ایران – آلمان  و همچنین مشاور در بیش از 40 پروژه استقرار و نگهداری در زمینه استاندارد ISO 17025و اخذ اولین گواهینامه بین المللی ISO 17020 در ایران ، بودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید