گزارش خبری کارشناس فنی و مسئول نمونه برداری از کود در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در جهت اجرای دستور العمل های دفتر مرکزی به جهت استقرار نظام کنترل کیفی محصولات که مورد نظر مدیر عامل محترم نیز می باشد و به گزارش کارشناس واحد فنی و مسئول نمونه برداری کود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  آقای مهندس غلامی از تاریخ 97/7/1 لغایت 97/9/30 تعداد 35 مورد نمونه گیری از کودهای ارسالی به انبار عاملین استان  تهیه و ارسال  نمونه های فوق به جهت بررسی و آنالیز به مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کرج ارسال گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید