بررسی عملکرد بوجاری در استان ها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورماشین آلات و ادوات کشاورزی،

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت تهیه گزارش عملکرد بوجاری استان ها در سال 1397 جلسه ای با حضور اعضاء در تاریخ 97/10/5 دردفتر" مدیریت امور ماشین آلات " تشکیل و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید