گزارش عملکرد مسئول محترم حسابداری حمل و نقل در واحد مالی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

جناب آقای مهندس رضا حقی مسئول محترم حسابداری حمل و نقل در واحد مالی این مدیریت فرمودند :

در بخش حسابداری حمل و نقل کلیه صورت حساب ها از سال 1396 تا کنون مربوط به شرکت حمل و نقل آبادان مورد بررسی و محاسبه واقع قرار گرفته و در اسرع وقت نسبت به پرداخت آنها  اقدام گردیده ، ایشان در ادامه صحبت هایشان اذاعه نمودند که  بارنامه های حمل شده ، حمل آزاد  از مبادی و استان البرز که مربوط به عاملین محترم و همچنین انبار تپه سلام و کارخانه بذر مشهد که به این مدیریت  ارسال شده را با رعایت مقررات و قوانین لازم محاسبه و پرداخت نموده ایم با توجه به این فرایند لیست بارنامه های تهاتر شده بین عاملین و شرکت که در حسابهای فی مابین لحاظ شده بود تنظیم و همچنین بارنامه های شرکت حمل و نقل آبادان بصورت جدول تنظیم گریده است و سپس آن جداول پس از  تاییدیه ذیحساب و دستور مدیریت محترم شعبه   به دفتر مرکز واحد مربوطه ارسال  شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید