عملکرد 9 ماهه استان تهران در تهیه ، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیائی

بنا به گزارش مسئول فروش اداره بازرگانی مدیریت استان تهران،

عملکرد 9ماهه نسبت به مدت مشابه سال 96 از پیشرفت حداقل 10 درصدی برخوردار است. خانم طیبی اظهار داشت: تا پایان آذر ماه مقدار 19.158 تن کود ازته، 5.863 تن کود فسفاته، 2700 تن کود پتاسه و 277 تن کود ماکرو (جمعاً 27.998 تن) بین کارگزاران و کشاورزان استان توزیع شده که در مدت مشابه سال 96، مقدار 22.919 تن از انواع کودها توزیع گردید . مسئول فروش اداره بازرگانی در ادامه با اشاره به ضرورت ذخیره سازی کود ازته جهت مصرف سرک بهاره اظهار داشت: آهنگ حمل کود اوره به مقصد کارگزاران شدت یافته و در صورت تأمین به موقع از مبادی ، کل سهمیه کود اوره تا اواخر بهمن ماه جذب خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید