برگزاری جلسه کمیته تغذیه گیاهی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

پس از مدتها وقفه، جلسه کمیته تغذیه گیاهی استان با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و زراعت، مسئولین تولیدات گیاهی شهرستانهای ملارد، ورامین و پاکدشت و کارشناسان تعاون روستائی در مورخ 3/10/97 در محل مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر عامری به اهمیت موضوع تغذیه گیاهی پرداخت و شهرستانها درخواست توجه بیشتر به آموزش کشاورزان در زمینه تغذیه گیاهی را داشتند. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با ارائه گزارشی، روند تأمین و تدارک انواع کودهای شیمیایی را برای شهرستانهای ورامین و ملارد بسیار مطلوب و در مورد پاکدشت نیز بدلیل شرایط موجود در خود شهرستان اعلام کرد؛ و مقرر شد در سه ماه پیش رو توجه بیشتری برای تأمین کود مورد نیاز آنان بعمل آید، در ادامه جلسه مدیر زراعت استان با قدردانی از تلاشهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از شهرستانها خواست نظارت بیشتری بر روند توزیع کود داشته باشند و همچنین مسئولین تولیدات گیاهی شهرستانها نیز نقطه نظرات خود را بیان داشتند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید