بازدید از مجتمع انبارهای سازمانی شعبه زاهدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

بازدید رئیس محترم امور مبادی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری از کودهای فله موجود در مجتمع انبارهای سازمانی شعبه زاهدان، و  تبادل نظر با مدیر محترم شعبه زاهدان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید