بازدید مدیر محترم امور فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال از استان کرمان

 به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال با همراهی آقای افچنگی ،کارشناس مسئول امور استانها و نقل و انتقال ، از انبار بذور گندم استان کرمان وجیرفت بازدید بعمل آوردند.  همچنین در منطقه جیرفت از بذور موجود نمونه برداری و آنالیز مواد حاصل از بوجاری و محاسبه قیمت پایه کارشناسی توسط آقای مهندس مسعودی فر انجام گرفت .

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید