تقدیر ریاست سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل از مهندس مسافر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

جناب آقای مهنــدس خلیل نیکـشاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی تقدیر نامه ای ازتلاشهای صادقانه آقای راهب مسافر مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان وهمچنین همکاران تلاشگر شرکت به خاطر مدیریت مطلوب تامین و توزیع کودهای شیمیایی سهمیه استان تشکر و قدردانی کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید