تامین و توزیع انواع کودهای کشاورزی در مازندران از مرز 84 هزار تن گذشت

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 84هزار و 264 تن انواع کود کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 84هزار و 264 تن انواع کود کشاورزی شامل :اوره ،سوپرفسفات تریپل، پتاس، کلرورپتاسیم ،فسفات،سولفات آمونیوم و ماکرو (15-8-15) برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین که از این میزان 81هزار تن کود توسط 270کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان مازندران توزیع و 3هزار و 264تن کود هم برای مصارف ماه دی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذخیره سازی گردید و در دست توزیع در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید