گزارش تخلیه محموله 200 تنی سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

محموله 200 تنی سولفات پتاسیم ( شرکت مروارید ارسباران ) ، تخصیص یافته استان هرمزگان در انبار شماره یک شرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تخلیه گردید. لازم به ذکر است که کود مزکور پس از نمونه برداری و ارسال به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ، جهت آنالیز و در صورت تائید ، بین کشاورزان استان توزیع خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید