بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کوداستان آذربایحان شرقی از انبارکارگزاری

اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت از انبار کارگزاری، واقع در روستای مشنق از توابع شهرستان شبستر و انبار اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان صوفیان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، 

در اجرای دستورالعمل بازدید از انبار کارگزاران در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و توزیع مطلوب نهاده های کشاورزی، روز دوشنبه مورخ 3/10/97 ، اکیپ نظارتی ضمن بازدید از انبار اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان صوفیان و انبار کارگزاری واقع در روستای مشنق از توابع شهرستان شبستر، نسبت به ثبت به موقع بارنامه های وارده به انبار و حواله های فروش در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی، توزیع نهاده ها طبق لیست ارائه شده از سوی مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی، نصب قیمت نهاده ها در محل توزیع، رعایت نرخ فروش ، رعایت توزیع نهاده ها در پهنه مربوطه و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار توصیه های لازم را ارائه کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید