مصاحبه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

  مصاحبه جناب آقای مهندس وظیفه دان مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با سرکار خانم مهندس عماری کارشناس محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان واحد رسانه در خصوص نهاده های کشاورزی واقع در دفتر این مدیریت انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید