صیانت از منابع آب و خاک وظیفه اصلی همگان است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جلسه شورای هماهنگی سازمان با حضور معاونین و مدیران سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مجموعه باغستان برگزار شد اعلام کرد؛ صیانت و حفاظت از منابع آب و خاک وظیفه اصلی همگان است .

نباید در مقابل زمین خواری کوتاه آمد و تحت تاثیر فشارهای مختلف؛ اراضی کشاورزی را تغییر کاربری داد.

باید تلاش کرد تا تولید محصولات کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی برای مردم فراهم گردد.

با اقدامات انجام شده رتبه سازمان از 31 به رتبه 5 کشوری در سال 1397 رسیده که این موفقیت حاصل تلاش کلیه همکاران بخش کشاورزی می باشد.

استان قزوین در سال زراعی گذشته در شاخص تولید محصولات ارتقا داشته و امسال نیز باید تلاش گردد تا  این موفقیت تداوم داشته باشد و مشکلی در تولید محصول سالم ایجاد نشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید