تجهیز میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

با توجه به تاکیدات مقام محترم مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبنی بر راه اندازی و تجهیز میز خدمت در شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی نسبت به تجهیز و به روز رسانی مکان میز خدمت به جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوبتر نسبت به مراجعین و ارباب رجوع و کشاورزان محترم طی هفته گذشته اقدامات لازم صورت و انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید