گزارش نمونه برداری از کودهای ارسالی به انبار کارگزاران

 به گزارش کارشناس نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

طی هفته گذشته 775 تن کود اوره و دی آمونیوم فسفات از مبادی بندر امام، کرمانشاه و عسلویه در انبار کارگزاران استان تخلیه شده که نمونه های برداشت شده جهت آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی ارسال شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید