گزارش بازدید از انبار های استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید آقای مهندس افضلی مدیر استان وکارشناسان از انبارهای شهرستان دامغان وشاهرود به منظور

1-نظارت بر فروش مستقیم و توزیع کود با توجه به افزایش تقاضا .

2- نظارت بر عملکرد انبار در پاسخگویی به مراجعین(کشاورزان).

3-تذکر در خصوص چیدمان مناسب انبار و محیط کار.

4- نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم از محل انبار.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید