باقیمانده سموم در شالیزار استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی علمی آقای دکتر دهیم فرد مدیر گروه و استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص باقیمانده سموم کشاورزی در شالیزارهای برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از مدعوین این جلسه بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید