بازدید کارشناس بیمه از انبارهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،
  حضورکارشناس محترم بیمه دفترمرکـــزی در استان مرکزی مورخ 97/9/29و بازدید ایشان از انبـــــــــارهای مسقف و روباز و بررسی مشکلات موجود و ثبت نقاط قوت و ضعف مکان ها. که در این راستا جناب آقای پروینی گفتگویی با انبارداران، نگهبانان داشتند و توصیه های لازم درخصوص موارد ایمنی مطرح گردید و راهکارهای مفیـــــد جهت پیشگیری از بروزخطرات احتمالی در انبارها ارائه کردند  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید