برگزاری سیمینار کارگزاران و ترویج کودهای شیمیایی در تبريز

به گزارش روابط عمومی‌ شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی

سمینار تامین ، بازاریابی و توسعه فروش نهاده های كشاورزی استان  درمورخه 20/12/94 با حضور جناب آقای دكتر بایبوردی رئیس بخش خاك و آب مركز تحقیقات جهاد كشاورزی و 35 نفر از كارگزاران فعال تحت پوشش و تولید كنندگان كود طرف قرارداد و مسئولین و كارشناسان واحدهای مربوطه در دفتر مدیریت شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان برگزار گردید . 
پس از تلاوت آیاتی چند از كلام ا... مجید ، ابتدا آقای باقریان معاون فنی و تولیدی استان ، ضمن خوش آمد گویی و قدردانی ازحضور مدعوین، شروع  به  تعاریف  مشتری ، مشتری مداری ، بازاریابی و توسعه فروش اشاره كردند و نقش اصلی  و جایگاه هركدام از موارد فوق  را به صورت پاورپوینت ارائه نمودند. همچنین ایشان با تفصیل به بیان مطالبی در زمینه رویكرد جدید شركت درارائه خدمات و نیز طرح ساماندهی تامین ، بازاریابی و تـوسعه فروش كودهای آلی ماكرو ، آلی فسفاته ، ماكرو كامل    MPK20-20-20 و كود مایع گندم و جو ، كود آلی گوگردی گرانوله ، گرانوله گوگردی در قالب  توزیع كودهای غیر تكلیفی  پرداختند . در ادامه چند نفر ازكارگزاران به بیان دیدگاه های خود در زمینه مسائل و مباحث مربوط به توزیع نهاده ها به كشاورزان و بهره برداران درزمینه فروش كودهی غیرتكلیفی و تكلیفی  به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات پرداختند  . سپس آقای مهندس باقریان درخصوص سوالات كارگزاران و  مباحث مطروحه ، توضیحات لازم را ارائه نمودند  و خواستار مشاركت بیشتر كارگزاران در امر توزیع  نهاده های كشاورزی  بخصوص كودهای غیر تكلیفی شدند . در ادامه جناب آقای دكتر بایبوردی رئیس بخش خاك و آب مركز تحقیقات كشاورزی استان ضمن خیر مقدم  و تشكر از حضور كارگزاران به  اهمیت و نقش تغذیه گیاهی كودهای مطروحه در قالب پاورپوینت پرداختند . ایشان اشاره كردند ، كمبود هركدام از عناصر درخاك می تواند صدمات غیرقابل جبران و زیان باری به محصولات كشاورزان وارد نماید  و لازم است كشاورزان با همكاری مسئولین واحدهای ذیربط  پس از آزمایش خاك نسبت به تامین هریك از كودهای مورد نیاز به مقدار لازم اقدام فرمایند . همچنین ایشان به سوالاتی كه از طرف كارگزاران حاضر در جلسه مطرح شد ، پاسخ دادند . 
جلسه درساعت 45/12 با نثار صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت . 
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید