بازدید از شرکت سبزه زیتون گلستان، لوشان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

در پی درخواست شرکت سبزه زیتون گلستان استان گیلان مبنی بر تامین بعضی ازکودهای کشاورزی مورد نیاز باغات وسیع زیتون شرکت که در شهرستان رودبار منطقه لوشان واقع می باشد بازدیدی توسط مدیر شرکت خدمات گیلان از مجموعه مذکور (باغات، ادوات کشاورزی، سردخانه، دستگاه هاو تاسیسات بروز و فنی شرکت در زمینه تولید و فروش و...) انجام و درخواست خرید کود نیز اخذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید